پرورش مرغ بومی

آموزش پرورش مرغ محلی + نگهداری و پرورش مرغ بومی اصلاح نژاد شده / فروش و پرورش مرغ خانگی با تولید بالا

دسته: ساختمان های مرغ بومی

توجیه اقتصادی پروش مرغ بومی

مهم !!!! فایل صوتی زیر را حتما گوش کنید لطفا این فایل صوتی رو گوش کنین مقدمه (حجم آن به اندازه یک فایل PDF است) لینک دوره سد دفاعی در مقابل بیماریها توجیه اقتصادی پروش مرغ بومی : توجیه اقتصادی پروش مرغ بومی : طرحی ارزشمند است که بیشتر از نرخ بهره در کشور بازدهی […]

پرورش مرغ بومی © 2017 Frontier Theme