کارهایی که باید در روز327 انجام دهید

[membership]

امروز روز 327   کار شماست

امروز شما این کارها را باید انجام بدهید .

یادآوری برای انجام واکسیناسیون

25 تا 30 روزگی گامبرو بصورت آشامیدنی یا اسپری طبق توصیه کارخانه تولید کننده

اطلاعات بیشتر در مورد واکسیناسیون

 

 

موجودی شما

جوجه27 روزه 70 عدد جوجه مرغ  + 70 عدد جوجه خروس
جوجه 57 روزه 70 عدد جوجه مرغ  + 70 عدد جوجه خروس
نیمچه 87 روزه 70 عدد جوجه مرغ  + 70 عدد جوجه خروس
نیمچه117 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
نیمچه 147 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ  177 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 207 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ237 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 267 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 297 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 327 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس

 

برای جوجه های 57 روزه این کارها را انجام دهید

دان : 51/5 گرم

 

 

برای جوجه های 87 روزه این کارها را انجام دهید

دان : 88 گرم

 

برای جوجه های 117 روزه این کارها را انجام دهید

دان : 90 گرم

 

روز  147 پایان هفته 21

امروز باید لانه تخمگذاری برای مرغها تدارک ببینید . به ازای هر 5 مرغ یک لانه تخمگذاری دست ساز .

پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ بومی

 

لانه تخمگذاری در پرورش مرغ محلی

تجهیزات پرورش مرغ رسمی / لانه های تخمگذاری در پرورش مرغ بومی تخمگذار

تجهیزات پرورش مرغ بومی / لانه تخمگذاری مرغ تخمگذار در پرورش مرغ محلی

تجهیزات پرورش مرغ رسمی لانه تخمگذاری در پرورش مرغ بومی تخمگذار

تجهیزات پرورش مرغ بومی / لانه تخمگذاری در پرورش مرغ محلی تخمگذار

تجهیزات پرورش مرغ بومی لانه های تخمگذاری پرورش مرغ رسمی

 

برای مرغ های 177 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

تولید تخم مرغ  40 درصد

 

 

برای مرغ های 207 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

برای مرغ های 237 روزه این کارها را انجام دهید 

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

برای مرغ های 267 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 297 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 327 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

 

 

[/membership]

 

 

این مطلب فقط برای کاربران ویژه قابل نمایش است

همین الان عضو ویژه شوید

Incoming search terms:

  • فوت و فن پرورش مرغ تخمگذار

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *