هدیه پرورش مرغ بومی

کارهایی که باید در روز 332انجام دهید

[membership]

امروز روز  332  کار شماست

 

امروز شما این کارها را باید انجام بدهید .

 

 

 

موجودی شما

جوجه2  روزه 70 عدد جوجه مرغ  + 70 عدد جوجه خروس
جوجه32 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
جوجه 62 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
نیمچه 92 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
نیمچه122 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
نیمچه 152 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ  182 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 212 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ242 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 272 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 302 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 332 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس

 

 

برای جوجه های 92 روزه این کارها را انجام دهید

دان : 90 گرم

 

برای جوجه های 122 روزه این کارها را انجام دهید

دان : 95 گرم

 

برای نیمچه های 152 روزه این کارها را انجام دهید

نور سالن : 14 ساعت نور و 10 ساعت خاموشی

برای مرغ های 182 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

تولید تخم مرغ  50 درصد

برای مرغ های 212 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 242 روزه این کارها را انجام دهید 

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 272 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 302 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 332 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

 

[/membership]

 

 

این مطلب فقط برای کاربران ویژه قابل نمایش است

همین الان عضو ویژه شوید

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *