کارهایی که باید در روز338 انجام دهید

[membership]

امروز روز  338  کار شماست

امروز شما این کارها را باید انجام بدهید .

 

 

 

موجودی شما

جوجه8  روزه 70 عدد جوجه مرغ  + 70 عدد جوجه خروس
جوجه38 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
جوجه 68 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
نیمچه 98 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
نیمچه128 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
نیمچه 158 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ  188 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 218 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ248 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 278 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 308 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس
مرغ 338 روزه 77 عدد – 70 عدد مرغ و 7 عدد خروس

 

 

برای جوجه های 38 روزه این کارها را انجام دهید

دمای سالن را 24 درجه تنظیم کنید

نور سالن : 13 ساعت نور و 11 ساعت خاموشی

دان : 45 گرم

 

برای جوجه های 68 روزه این کارها را انجام دهید

دان : 61/5 گرم

 

برای جوجه های 98 روزه این کارها را انجام دهید پایان هفته 14

وزن جوجه ها حدود 1190گرم

دان : 90 گرم

 

برای جوجه های 128 روزه این کارها را انجام دهید

دان : 95 گرم

 

برای نیمچه های 158 روزه این کارها را انجام دهید

نور سالن : 15 ساعت نور و 9 ساعت خاموشی

دان : 100 گرم

برای مرغ های 218 روزه این کارها را انجام دهید 

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

خوراندن مولتی ویتامین طبق دستور شرکت سازنده

 

برای مرغ های 248 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

وزن تخم مرغها باید حدود 55 گرم باشد.

برای مرغ های 278 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 308 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

برای مرغ های 338 روزه این کارها را انجام دهید

دان 110 گرم +نور 16 ساعت+دمای سالن 21 درجه سانتی گراد

 

[/membership]

 

 

این مطلب فقط برای کاربران ویژه قابل نمایش است

همین الان عضو ویژه شوید

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *